Duyu bütünleme; vücuttan ve çevreden gelen duyular aracılığıyla bilgi alma, bilgileri organize etme ve günlük aktivitelere katılım için bu bilgileri kullanma sürecidir.

5 Duyudan Daha Fazlası..

Çoğu insan 5 duyuya (görme,işitme,tat, koku ve dokunma) aşinadır.Ancak bizim 2 duyumuz daha vardır.

Vestibüler duyu ya da hareket ve denge duyusu, bize baş ve vücut pozisyonu hakkında bilgi verir.Vestibüler duyu; yürürken, otururken ya da ayakta dururken yer çekimine karşı dik durabilmemizi(kalmamızı) sağlar.

Proprioseptif duyu ya da vücut farkındalığı, bize vücut parçalarımızın pozisyonu hakkında bilgi verir.Bu duyu da bize bazı aktivitelerde ne kadar kuvvet kullanmamız gerektiği hakkında bilgi verir, örneğin yumurtayı kırmadan tutabilmemizi sağlayan duyudur.

Çoğu aktivite aynı anda birçok farklı duyudan gelen bilgileri organize etmeyi gerektirir.

Örneğin;bir bebek yemeğin dokusunu keşfetmek için dokunma duyusunu, yemeği ağzına getirmek için proprioseptif, yemeğin farklı türlerini tanımak için koku ve tat duyusunu, yemek sırasında dik oturabilmek için vestibüler duyuyu kullanırlar.

Çocuklar büyüdükçe , aynı anda tüm duyu bilgilerini almayı ve bu duyuları işlemeyi ve belirli duyuları görmezden gelirken dikkatini devam ettirmeyi öğrenir.

Bazı çocuklar evde ve okuldaki günlük görevleri yerine getirmede, gelen duyuları alma ve işlemleme sürecinde zorluk yaşarlar.

Duyusal problemlerin belirtileri genelde şu şekildedir: